नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
कावासोती,नवलपरासी


  नागरिक बडापत्र

नागरिक बडापत्र

  • राहदानी लिन सम्पर्क राख्ने २०७३-५-१४

    मिति २०७ # ;fpg !( गते सम्म राहदानी को लागि फारम भार्नु हुने सेवा ग्राही हरु को राहदानी आई पुगेको हुनाले कार्यालय मा सम्पर्क राख्नु हुन् सम्बन्धित सेवाग्राहीहरू लाई जानकारी गरिन्छ ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय